Cấc loại cút nối nhanh

Cấc loại cút nối nhanh
  • Cấc loại cút nối nhanh
  • Cấc loại cút nối nhanh
  • Cấc loại cút nối nhanh
  • Cấc loại cút nối nhanh
  • Cấc loại cút nối nhanh
  • Cấc loại cút nối nhanh
  • Cấc loại cút nối nhanh
  • Cấc loại cút nối nhanh
 
Các loại cút nối nhanh
Loại Tên Ống Ren
CQ6044 Tê 60-4-4 1/4” 1/4”
CQ6064 Tê 60-6-4 3/8” 1/4”
CQ6066 Tê 60-6-6 3/8” 3/8”
CQ4042 Cút góc 40-4-2 1/4” 3/8”
CQ4044 Cút góc 40-4-4 1/4” 1/4”
CQ4046 Cút góc 40-4-6 1/4” 3/8”
CQ4064 Cút góc 40-6-4 3/8” 1/4”
CQ4066 Cút góc 40-6-6 3/8” 3/8”
CQ1044 Cút thẳng 10-4-4   1/4”
CQ1042 Cút thẳng 10-4-2 1/4” 1/8”
CQ1046 Cút thẳng 10-4-6 1/4” 3/8”
 
 
ĐẶT HÀNG NHANH

Cấc loại cút nối nhanh

Cấc loại cút nối nhanh
Giá: Liên hệ