silde
silde
silde
silde

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ
  • Cụm công nghiệp Hà mãn - Trí Quả, Xã Hà Mãn, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
  • Hotline: 0989.055.933
  • Tư vấn bán hàng: 0967.413.569
  • Riconus@gmail.com | domira.vn
    https://www.facebook.com/M%C3%A1y-l%E1%BB%8Dc-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-b%E1%BA%A3o-t%E1%BB%93n-kho%C3%A1ng-Domira-100310424894899